Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - pawlacz

Strony: [1]
1
Subiekt GT / Wzorzec wydruku MPP
« dnia: Listopad 27, 2019, 07:51:15 »
Witam,
Chciałbym prosić o informację, w jaki sposób można zmodyfikować własne wzorce wydruków, aby pojawiała się informacja "mechanizm podzielonej płatności"
Mam kilkanaście własnych wzorców wyduku i nie chce mi się ich na nowo tworzyć na podstawie standardowego wzorca, który to zawiera tę informację.

2
Rewizor GT / Odp: homebanking kursy walut
« dnia: Sierpień 19, 2019, 14:56:19 »
To NIE jest forum Insertu - pomylony adres... Poza tym to, że czegoś nie udało się znaleźć, nie oznacza, że tego nie ma... Homebanking nie robi nic innego jak dodaje operacje bankowe, więc parametry odpowiedzialne za kurs waluty należy ustawić w parametrach tych dokumentów - wpłaty bankowej i wypłaty bankowej.

Dziękuję za podpowiedź, już działa :)
PS. temat ten dotyczy Subiekta, więc adres nie jest pomylony :)

3
Rewizor GT / homebanking kursy walut
« dnia: Sierpień 19, 2019, 12:26:56 »
W homebankingu, w trakcie rozliczania rozrachunków walutowych automatycznie podstawia się kurs z dnia operacji.

Ustawa o rachunkowości art. 30 ust. 2 mówi, że:
2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Punkt 1) dotyczy oczywiście przewalutowań i zapłat np. kartą płatniczą w walucie (przeliczane wg kursu kupna lub sprzedaży banku prowadzącego kartę).

Punkt 2) dotyczy z kolei najczęściej stosowanych w homebankingu sytuacji, czyli rozliczania rozrachunków (należności lub zobowiązań, czy też wolnych wpłat lub spłat).
W tym przypadku powinien być zastosowany kurs NBP z dnia poprzedzającego.

Niestety nigdzie nie mogę znaleźć ustawień homebankingu (takich jak np. dla rejestrów księgowych) dotyczących wyboru domyślnego kursu waluty.

W związku z tym prośba do informatyków Insertu, o zmodyfikowanie funkcjonalności homebankingu tak, aby domyślnie proponował kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień operacji (oczywiście z opcją "podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeżeli nie istnieje kurs waluty na dany dzień")

4
Subiekt GT / Odp: lista podmiotów przy uruchomieniu
« dnia: Lipiec 24, 2019, 17:35:33 »
Zrobiłem, udało się po zmianie parametrów uruchomieniowych.
Pytanie tylko, czy po aktualizacji Subiekta, po konwersji bazy do nowej, nie trzeba będzie tego powtarzać każdorazowo.

Dziękuję za podpowiedź.

5
Subiekt GT / Odp: lista podmiotów przy uruchomieniu
« dnia: Lipiec 24, 2019, 17:09:50 »
Czy mógłbyś podpowiedzieć w jaki sposób?

6
Subiekt GT / lista podmiotów przy uruchomieniu
« dnia: Lipiec 24, 2019, 17:03:10 »
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak ograniczyć ilość widocznych na liście podmiotów przed logowaniem do Subiekta.

Problem ten pojawił się, ponieważ Subiekt jest zintegrowany z Rewizorem, gdzie Subiekt jest zarejestrowany na firmę, a Rewizor na biuro rachunkowe, które obsługuje kilka innych podmiotów (podmiotów powiązanych, ale nie prowadzących sprzedaży przez Subiekta).
Zaznaczę, że nie chodzi mi o odłączanie baz archiwów przy użyciu programu serwisowego.
Chcę tylko, aby dział handlowy miał do wyboru tylko bazę podmiotu, który prowadzi sprzedaż, a dział księgowości dostęp do baz wszystkich podmiotów.

Czy można wpisać parametry w pliku Subiekt.xml na stanowiskach w dziale handlowym; jeśli tak, to co trzeba dopisać?

Strony: [1]