Modyfikuj profil

Ta sekcja dostarcza informacji na temat możliwości dostępnych dla konta.

Pomoc: Modyfikuj profil

In addition to basic account settings members also have the option of filling in additional, more personal information. None of these fields are required, and users often choose to leave some or all of them blank.

  • Avatar - An avatar is a small picture or graphic associated with a member. Some forums may allow members to upload or link to external avatars, while others may only allow members to select from a provided set of images.
  • Personal Text - The personal text is usually displayed directly underneath a member's avatar when they post.
  • Birthdate - When a member provides their full birthdate, their age is calculated and displayed on their profile. If the calendar feature is enabled, it is also placed on the calendar. Particularly self-conscious members may choose to omit the year in which case their birthday will still be displayed on the calendar, but their age will not be calculated.
  • Location - A member may choose to give a general idea of their location. It is not encouraged (or wise) for members to give their specific location in the form of an address or lat/lon coordinates.
  • Płeć - jeśli jest takie życzenie, użytkownik może wyświetlić swoją płeć. Wybór pustej linii wyłączy wyświetlanie płci.
  • Komunikatory - użytkownicy mogą podać nazwy użytkowników lub numery do swoich komunikatorów, np ICQ, AIM, MSN oraz YIM.
  • Własny tytuł - administratorzy mogą zezwolić użytkownikom na ustawienie własnego tytułu. Własne tytuły wyświetlane są w wiadomości tuż pod pseudonimem użytkownika.
  • Sygnatura - jeśli podana, sygnatura użytkownika będzie załączona pod każdą jego wiadomością.
  • Strona internetowa - użytkownik może podać swoją osobistą stronę internetową przez podanie adresu oraz jej tytułu.